Operator de program:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Piața Revoluției nr. 1A, 010086, Sect. 1,
București, ROMÂNIA

Tel: +4021/303.70.80
Website: www.norvegian.mai.gov.ro

 

PREZENTARE Program RO 21

 

Programul RO 21 “Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate  şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009–2014 face parte din domeniul de  finanțare “Justiţie şi Afaceri Interne”, şi urmăreşte dezvoltarea de proiecte menite să contribuie la reducerea disparităţilor în Spaţiul Economic European, să creeze un mediu mai sigur în spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie, într-o Europă mai stabilă, mai paşnică şi mai prosperă.

 

Obiectivul general al Programului RO 21 îl reprezintă creşterea securităţii cetăţenilor printr-o cooperare mai eficientă între autoritățile de aplicare a legi    din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de ființe umane .

 

Coordonarea şi managementul Programului RO 21 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, care are calitatea de „Operator de Program”, prin două structuri desemnate la nivelul Aparatului Central al MAI: Direcţia Schengen – care asigură managementul general al Programului şi Direcţia Generală Financiară –care asigură managementul financiar al Programului. 

 

Programul RO 21 se realizează în colaborare cu Directoratul Poliţiei Norvegiene, care are rolul de Partener de Program. 

Pentru realizarea obiectivului său general, Programul RO 21 cuprinde implementarea unui număr de 6 proiecte predefinite, care vor fi gestionate de structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Aceste structuri sunt denumite Promotori de Proiecte, şi sunt următoarele:

  • Poliţia Română – Inspectoratul General al Poliţiei Române

  • Poliţia de Frontieră Română - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române;

  • Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

  • Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

 

Fiecare Promotor de Proiect răspunde de implementarea unuia sau mai multor proiecte din aria sa de activitate, asigurând managementul şi raportând Operatorului de Program, conform prevederilor regulamentare. Implementarea tuturor proiectelor este prevăzută a se finaliza până la data de 30 aprilie 2016, care reprezintă data limită de eligibilitate a cheltuielilor, acestea fiind însă supuse unor condiţii speciale privind sustenabilitatea investiţiilor.

 

Obiectivele specifice ale Programului RO 21 se înscriu în obiectivul general, cuprinzând elemente ce ţin de particularităţile liniilor  de activitate ale Promotorilor de Proiecte. Dintre acestea, cele mai relevante sunt următoarele:

  • întărirea cooperării dintre autorităţile de aplicare a legii din România şi Norvegia, precum şi între România şi ţările limitrofe dezvoltarea schimbului reciproc de informaţii şi bune practici, prin organizarea de misiuni şi sesiuni de pregătire comune;

  • dobândirea de cunoştinţe comune privind specificul comportamentului infracţional şi punerea la punct a unor metode eficiente pentru combaterea criminalităţii;

  • scăderea numărului infracţiunilor comise de cetăţeni români în spaţiul european;

  • diminuarea infracţionalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate, destructurarea rețelelor criminale şi eficientizarea luptei împotriva grupurilor infracţionale itinerante; 

  • reducerea traficului de persoane, a tratamentelor degradante şi exploatării (inclusiv sexuale şi a minorilor), a cerşetoriei, prostituţiei şi a infracţionalităţii transnaţionale în care sunt implicaţi cetăţeni români.

 

Finanţarea Programului RO 21 se asigură de către Regatul Norvegiei, în calitate de stat  donator (85% din valoarea programului) şi Guvernul României, care asigură cofinanţarea (15%). Bugetul total al programului este de 6,235,294 Euro, din care contribuţia norvegiană are valoarea de 5,300,000 Euro. 

 

La baza elaborării Memorandumului de Înţelegere a stat Acordul între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, prin care Norvegia contribuie la reducerea disparităţilor economice  şi sociale în Spaţiul Economic European, încheiat la Bruxelles în anul 2010.

 

Programul RO 21 include măsuri adresate comunităţilor vulnerabile. Astfel, prin Acordul de Program 15% din bugetul total al Programului este destinat ameliorării situaţiei colectivităţilor de etnie roma, cuprinzând măsuri pentru prevenirea şi combaterea comportamentului infracţional, vizând cu precădere lupta împotriva crimei organizate, a infracţionalităţii transfrontaliere şi a activităţilor ilegale comise de grupuri itinerante, precum şi a combaterii discriminării şi victimizării în cadrul acestor tipuri de comunităţi.

 

Structuri desemnate 

Direcţia Schengen

Management general al Programului 

Piaţa Revoluţiei nr. 1A, 010086, Sect. 1, Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +4021/264.87.64, +4021/303.70.80, int. 11010, 11652

Fax: +4021/206.09.05

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Direcţia Generală Financiară 

Management financiar al Programului

Str. Eforie, nr. 3, 050036, Sect 5, Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +4021/264.86.48, +4021/303.70.80, int. 10405, 10578

Fax: +4021/264.86.94

 

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pentru detalii, accesați: http://www.norvegian.mai.gov.ro/programul-ro-21.html